Mitä on mentaliteettien historia?

Mentaliteeteilla tarkoitetaan mentaliteettien historian yhteydessä erilaisten ihmisryhmien jakamia ajatus- ja toimintamalleja. Mentaliteetti on vain osittain tiedostettu, elämäntapaan ja maailmankuvaan liittyvä itsestäänselvyys, joka ohjaa ihmisten elämää ja valintoja.

Tyypillisiä mentaliteettien historian tutkimusaiheita ovat jonkin aikakauden tai kansakunnan mentaliteetit. Myös erilaisia ilmiöitä, kuten kuolemaa ja lapsuutta on tutkittu mentaliteettien historian näkökulmasta. Nykyään on yhä tavallisempaa, että mentaliteetti oletetaan pienemmäksi yksiköksi, ja puhutaan useista samanaikaisista mentaliteeteista. Rengin ja ruhtinaan mentaliteetit eivät välttämättä ole olleet samanlaiset.

Mentaliteettien historialla on läheinen yhteys muihin, samalla tavoin historiaa ihmisen ajattelun kautta hahmottaviin tutkimusaloihin. Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että aatehistoria tutkii ihmisten tietoisia käsityksiä maailmasta, mentaliteettien historia arkipäiväisiä, vain osittain tiedostettuja käsityksiä ja psykohistoria ihmisten tiedostamattomia toimintaa ohjaavia voimia. Myös mikrohistorialiittyy mentaliteettien historiaan. Mikrohistoriakin olettaa, että yhteiskunnassa on muitakin merkittäviä tekijöitä kuin ne, jotka julkisesti sellaisiksi osoitetaan.