Ketkä kaikki ovat voineet kuulua kotitalouteen?

Kotitalouden piiriin on historian kuluessa usein luettu ydinperheen lisäksi samassa taloudessa asuvat muut sukulaiset sekä palvelusväki. Perinteisessä yhteiskunnassa ei irrallista väestöä suvaittu, vaan jokaisella oli velvollisuus hakeutua palvelukseen, eli jonkin kotitalouden piiriin. Esim. käsityöläismestarien opissa olevat kisällit kuuluivat myös mestarin kotitalouteen ja olivat heidän isäntävaltansa alaisia.

Oman perheen perustaminen ei ollut entisaikoina kaikille mahdollista. Toisen taloudessa palkollisena olevat eivät voineet useinkaan perustaa omaa perhettä. Puolison valinnassa ovat myös usein painottuneet taloudelliset seikat: joko tulevan puolison varallisuus tai hänen työkykyisyytensä. Aikana, jolloin perhe oli ennen kaikkea kotitalous, tunteilla oli vähemmän merkitystä perhe-elämässä.

Nykyäänkin puhutaan paljon kotitalouksista ja esim. kotitalouksien kulutuksesta. Perhe onkin edelleen kotitalous kulutuksen näkökulmasta, mutta harvoin enää selvästi tuotantoyksikkö. Työ tehdään kotitalouksien ulkopuolella, eivätkä perheenjäsenet yleensä työskentele yhdessä. Perheen yksityinen talous on myös erotettu esim. perheyrityksen taloudesta, eivätkä yrityksen työntekijät ole yrittäjäperheen jäseniä, varsinkaan oikeudellisessa mielessä.