Millaisia suurperheet ovat olleet?

Entisaikain suurperheet ovat mielikuva, jota vasten peilataan nykyajan pieniä ydinperheitä ja uusperheitä. Monesti kuitenkin korkea lapsikuolleisuus vähensi perheen lasten määrää, vaikka lapsia paljon syntyikin. Myös äidit saattoivat kuolla synnytykseen, ja isän oli etsittävä pian uusi äiti lapsilleen ja emäntä talouteensa. Miesten ja naisten roolit olivat niin eriytyneet, että varsinkaan miehen ei ajateltu tulevan toimeen ilman vaimoa, jos perheessä oli pieniä lapsia. Entisaikainen suurperhe olikin usein myös uusperhe, vaikka avioerot olivat harvinaisia tai mahdottomia.

Isovanhemmat saattoivat elää pitkään kuten nykyäänkin, mutta aina heidän paikkansa ei ollut lastensa luona, varsinkaan hyvin köyhissä perheissä. Perheen luokse asumaan voitiin ottaa myös muita sukulaisia. Kyse oli usein taloudellisesta ratkaisusta: oman kotitalouden ylläpitäminen oli kallista, joten monesti toisten luona asuminen oli ainoa vaihtoehto yksinäisille ihmisille, eikä se riippunut heidän omista toiveistaan. Perheeseen voitiin lukea myös samassa kotitaloudessa työskentelevät palkolliset, mutta harvemmin heitä pidettiin varsinaisina perheenjäseninä.