Sisällissodan tapahtumat

Suomessa käytiin vuonna 1918 lyhyt, mutta verinen sisällissota. Itse sotatoimissa kuoli noin 9400 suomalaista. Sotaan liittyneessä terrorissa ja sen jälkeisillä vankileireillä kuoli noin 23 000 henkilöä. Yhteensä sodan seurauksena menehtyi tai katosi noin 36 600 suomalaista.

Sodan taustalla oli laajassa mielessä koko ensimmäinen maailmansota, tarkemmin ottaen Venäjän vuoden 1917 vallankumous ja siihen liittynyt Suomen itsenäistyminen 6.12.1917. Levottomat olot ja epävarmuus maan kohtalosta saivat niin oikeiston kuin vasemmistonkin järjestäytymään vuoden 1917 aikana. Pyrittiin etsimään ratkaisuja yhteiskunnalliseen tilanteeseen tavalla tai toisella. Varauduttiin levottomuuksiin ja jopa sotaan.

Oikeiston sodan myötä järjestäytyneitä joukkoja sanottiin valkokaarteiksi ja punaisten joukkoja punakaarteiksi. Valkoisilla oli etunaan koulutettu upseeristo, jonka ytimenä olivat Saksassa sotilaskoulutuksen saaneet jääkärit. Punakaartien ongelmana oli yleinen sotilaskoulutuksen puute, pätevän johdon puuttumisen lisäksi.

Sodan katsotaan alkaneen tammikuussa 1918, punaisten osalta 27.1. ja valkoisten 28.1. Sotaan liittyvää toimintaa oli kuitenkin ollut jo aiemmin. Rintama asettui Suomen halki siten, että eteläinen, teollistuneempi ja maanomistusoloiltaan epätasainen Suomi oli punaisten hallussa maan pohjoisosien jäädessä valkoisille. Sodan alkuvaiheessa punaiset olivat hyökkääjän asemassa. Maaliskuussa 1918 aloite siirtyi kuitenkin valkoisille, ja sota päättyi valkoisten voittoon 14.5.1918.

Sodan osapuolina olivat pääasiassa suomalaiset, mutta myös muita kansallisuuksia oli mukana. Punaisten puolella oli venäläisiä sotilaita, joiden osuus sotatoimissa kuitenkin jäi vähäiseksi. Valkoiset saivat vahvistusta Saksasta: Saksan armeijan Itämeren divisioona nousi maihin maaliskuun alussa, ja nopeutti osaltaan punaisten häviötä.

Vuoden 1918 sodan traumaattisuus niin voittajille kuin hävinneillekin ei johtunut vain itse sodasta. Merkittävä sodan piirre oli sitä edeltävä, sen aikainen ja sen jälkeen esiintynyt terrori, jota harjoittivat niin punaiset kuin valkoisetkin. Monella paikkakunnalla vanhat kaunat purkautuivat murhina ja laittomina teloituksina sodan oloissa. Punaisten kokemukset vankileireillä sodan jälkeen, usein epäinhimillisissä oloissa olivat myös raskaita.

Vuoden 1918 sotaa Suomessa on kutsuttu monella nimellä. Sodan voittajien, valkoisten mielissä ja usean vuosikymmenen ajan kaikessa historiankirjoituksessa sodan nimenä oli vapaussota. Sodan nähtiin vapauttaneen suomalaiset venäläisistä, ja samalla oli kuritettu oman kansan epäisänmaallista osaa. Punaiset ovat kutsuneet sotaa nimellä punakapina tai kapina; myös luokkasodasta on puhuttu. Neutraalimpia nimiä Suomessa käydylle vuoden 1918 sodalle ovat kansalaissota ja sisällissota.