Mitä sotahistoria tutkii?

Sotahistoria on historiantutkimuksen suuntaus, joka on keskittynyt sotien, sotataidon ja asevoimien historiaan. Sotahistoria ei tutki pelkästään sota-ajan asevoimia, vaan sen tutkimus ulottuu myös rauhanajan asevoimiin ja taisteluvälineisiin. Sotahistoria liittyy kiinteästi myös poliittiseen historiaan, etenkin kun tutkimuskohteena ovat sotien syyt ja seuraukset.1800-luvulle asti sotahistoria oli pelkästään sotatapahtumien kuvausta. Myöhemmin sotahistorian tutkimuskenttä laajeni ja se pyrki selvittämään kaikki sodankäyntiin vaikuttavat tekijät, etenkin sotien syitä ja seurauksia. 1900-luvulla sotien laajuus ja tuhovoima laajensivat sotahistorian tutkimuskenttää entisestään.

Suomessa sotahistorian asema tieteenä ei ole niin vahva kuin muualla Euroopassa, jossa joissakin maissa sotahistoria on nykyisin omana tieteenalanaan. Suomessa sotahistoria on lähinnä sotatieteessä sotataidon kehittämistä tukevana tieteenä ja virallisesta sotahistorian tutkimuksesta vastaa Sotatieteen laitoksen Sotahistorian toimisto Suomen Maanpuolustuskorkeakoulussa.