Symbolinen kulutus ja brandinrakentaminen mainostamalla

Kulutus koskee kulutustavaroiden käyttämistä. Symbolinen kulutus on tavaroihin liittyvien merkityssisältöjen kuluttamista. Emme välttämättä osta virvoitusjuomaa X pelkästään janoomme, vaan saatamme sitä juomalla haluta osoittaa olevamme nuoria, meneviä, kiireisiä tai trendikkäitä. Samoin ostamalla ympäristöystävällisiä tuotteita, viestimme sisäisestä arvomaailmastamme, luonnon kunnioittamisesta. Kulutustavarat luovat mahdollisuuden tuoda toisille nähtäväksi sisäinen merkitysmaailmamme ja siis sosiaaliseen yhteyteen sen, mitä koemme olevamme. Voimme viestiä toisillemme kulutustavaroiden symbolisen merkityssisällön avulla.

Symbolinen kulutus ja brandinrakentaminen

Brandimielikuvan luominen on yritykselle taloudellisesti tärkeää. Jos brandimielikuva vastaa sitä, mitä kuluttajat haluavat itsestään sen tuotteiden avulla viestiä, mainostava kauppias voi olla tyytyväinen kassan kilahteluun. Symbolisessa kulutuksessa kyse on osaltaan myös siitä, onko mainostaja luomassa tarpeita, vai täyttämässä niitä. Vastaus riippuu pitkälti itse tuotteen ominaisuuksista. Markkinoinnin ”vanha totuus” on, että tuote on ratkaisu kuluttajan ongelmaan. Ongelma voi olla kuluttajan tarve haluta osoittaa itsestään jotakin toisille.

Brandinrakentaminen merkitsee aina pitkäjänteistä suunnittelua. Coca-Colan markkinointi aloitettiin jo 1800-luvun puolella ja brandin hinnassa on nykyään kohtalaisesti mielikuvan luomaa ilmaa. Tänä vuonna 2005 maailman arvokkaimman brandin koko markkina-arvo ei läheskään koostu pelkästä materiaalisesta kirjanpitoarvosta, vaan markkina-arvoon sisältyy mielikuvien tuoma lisäarvo. Mielikuvista puhuminen rahakirstunvartijoille ei ole suunpieksämistä.

Brandinrakentamisen keinot

Brandinrakentajan on tunnettava median mahdollisuudet. Mediat ympäröivät kuluttajia. Brandi on tuotava yleisölle esiin mediassa. Brandinrakentaminen koskee tuota esitystapaa - missä viesti esitetään ja mitä siinä viestitään? Marshall McLuhan sanoi että ”väline on viesti”, millä hän tarkoitti itse mediaa. Hän sanoi myös, että ”mainonta on peili” tarkoittaen sen heijastavan ihmisten tarpeita, toiveita ja elämää.

Onnistuneen markkinointiviestinnän ratkaisun avaimet liittyvät viestintästrategiaan, mediastrategiaan, mielikuvien luomisen keinoihin ja kuluttajien tarpeeseen osoittaa sisäisiä maailmojaan symbolisten kulutuksen muodossa.