Miksi ydinperhe on yleistynyt?

1800-luvulta alkaen on perhettä koskevissa käsityksissä korostunut ns. ydinperhe, eli kahden vanhemman ja heidän yhteisten lastensa muodostama perhe. Myös perheen merkitys on muuttunut: aiemmin perhe oli ennen kaikkea kotitalous ja työntekoon ja tuotantoon keskittyvä yksikkö.

Ydinperheen yleistyminen on seurausta monesta eri asiasta. Ehkäisyn yleistyessä 1800-luvulta lähtien, ja erityisesti 1960-luvulta alkaen länsimaissa, perheiden lapsiluku aleni ja lasten hankkimista alettiin suunnitella yhä tarkemmin. Lapsuuden merkitys muuttui, kun koulutusta alettiin pitää tärkeänä kaikille ihmisille. Lasten ei enää tarvinnut ryhtyä töihin heti hieman vartuttuaan, vaan lapsuus- ja nuoruusaika alettiin nähdä ihmisen henkisen kasvun ja kehityksen näkökulmasta.

Perhemallin ja –käsitysten muutos liittyy myös talouselämän ja työn muutokseen. Kun työ siirtyi kotitalouksista yhä enemmän perheen ulkopuolelle, kodin merkitys muuttui. Siitä tuli työn vastapaino ja levon ja tunteiden tyyssija. Koska yhä useammat ihmiset halusivat perustaa oman perheen, palvelusväkeä oli vaikeampi saada. Perheen kodissa asui siis yhä harvemmin muita kuin oman perheen jäseniä.

Samalla alettiin pitää perheen keskinäisiä ihmissuhteita aiempaa tärkeämpinä. Kun puolison valinnassa taloudelliset tekijät eivät enää olleet yhtä tärkeitä, henkilökohtaiset mieltymykset tulivat parisuhteen perustaksi. Kun perhe perustui vanhempien parisuhteelle, muiden sukulaisten, kuten vanhempien naimattomien sisarusten tai heidän omien vanhempiensa asumista perheen kanssa ei enää pidetty yhtä normaalina kuin aiemmin.