Mistä ajoista alakategorioissa kerrotaan?

  1. 1570 - 1809: Aika Ruotsin kuningaskunnan yhteydessä. Suomalaiset joutuivat osallistumaan Ruotsin suurvalta-ajan (1570 &8211; 1721) sotaponnisteluihin, mutta 1700-luvulla saatiin elää myös rauhan ja kasvun aikaa. Ruotsin vallan aika päättyi, kun Venäjän tsaari Aleksanteri I liitti valloitussodan (1808 &8211; 1809) kautta Suomen osaksi keisarikuntaansa.
  2. Itsenäisyyden alusta suursotien loppumiseen 1917&8211;1944: Ensimmäisen tasavallan aika, joka alkoi Suomen itsenäistymisestä ja päättyi toisen maailmansodan jälkeen.
  3. Suomen keskiaika 1150&8211;1570: Ruotsin vallan vakiintumisen aika Suomessa. Ristiretkien kautta ruotsalaiset liittivät maamme kuningaskuntaansa. Maahamme tuli järjestäytynyt hallintokulttuuri. Suomi liittyi myös osaksi eurooppalaista kulttuuripiiriä.
  4. Suomi Venäjän yhteydessä 1809&8211;1917: Autonomian eli sisäisen itsenäisyyden aika. Maamme kuului autonomisena suuriruhtinaskuntana Venäjän keisarikuntaan. Autonomian aika oli suomalaisten kansallisen kasvun ja kehityksen aikaa.
Toisen maailmansodan jälkeinen aika: Maamme lähihistoria vuodesta 1945 näihin päiviin asti.