Kuka oli Platon?

Platon (n. 428-348 eea) on ensimmäinen eurooppalainen filosofi, jonka tärkeimmät teokset ovat säilyneet jälkipolville. Platon oli Sokrateen (n.470-299 eea) oppilas ja Aristoteleen opettaja (n. 384–322 eea). Platon perusti ensimmäisen akatemian ja eli enimmäkseen Ateenassa. Platonin filosofiasta on sanottu muun muassa, että kaikki länsimainen filosofia on vain alaviitteitä Platonin filosofiaan. Tämä kertoo Platonin ajatusten merkityksestä vielä nykypäivänäkin.

Platon on tunnetuin ideaopistaan ja dialogeistaan (mm. Pidot ja Valtio ). Ideaopin perusajatus on, että todellisuus on jaettavissa kahteen eri kategoriaan: ympärillämme vallitsevaan todellisuuteen ja ideamaailmaan. Ympäröivä todellisuus on vain heijastumaa ideamaailmasta. Platonin ideaoppi on esimerkki dualistisesta metafysiikasta, jossa eritellään aistein havaittava maailma ja järjellä käsitettävä todellinen maailma.

Ideaoppia havainnollistetaan usein tuoli-esimerkin avulla:

Näemme edessämme jotain, jota kutsumme tuoliksi. Mistä tiedämme, että kyseessä on juuri tuoli? Voimme sanoa, että tuoli on esine jolla on neljä jalkaa ja siinä voi istua. Tähän skeptikko voi todeta, että pöydässä on neljä jalkaa ja siinäkin voi istua. Jos tarkennamme määritelmää ja toteamme, että edellä mainitun lisäksi tuolissa on selkänoja, on skeptikolla vastaväite jälleen valmiina. Onhan nykypäivä olemassa muotoiltuja tuoleja, joissa ei ole kuin kolme jalkaa. Näyttää siltä, että tuoli pakenee määritelmää ikuisesti. Mistä tiedämme, että tuoli on tuoli? Ideaopin mukaan on olemassa tuolin idea, johon kaikki tuolit ovat osallisena. Tuo idea sijaitsee nimenomaan ideamaailmassa, ja kaikki aistittavat tuolit ovat siihen jotenkin yhteydessä. Ongelmaksi ideaopissa muodostuu usein juuri kyseinen yhteys. Millä tavalla tuolin voidaan sanoa olevan yhteydessä tuolin ideaan? Platon käytti esimerkkinä ideamaailmasta kuuluisaa luolavertausta. Maanpäällinen todellisuus on kuin varjot luolan seinällä. Varjot ovat heijastuksia todellisesta maailmasta, mutta emme voi koskaan nähdä mitä niiden takana on.

Platon esittää ajatuksia ihannevaltiosta, teoksessa Valtio. Platonin mukaan ihannevaltiossa oikeudenmukaisuus toteutuu täydellisenä. Ihannevaltion on pieni kaupunkivaltio. Ihmiset jaetaan kolmeen luokkaan työläisiin, sotilaisiin eli vartijoihin, jotka puolustavat valtiota, ja johtaviin filosofeihin. Platon esitti ensimmäisenä idean filosofista hallitsijana. Platonin valtiomallia on kritisoitu epädemokraattiseksi ja naisia alistavaksi. Orjilla ja naisilla ei ollut valtiossa kansalaisoikeuksia.