Mitä tarkoittaa relativismi?

Relativismilla tarkoitetaan käsitystä, jonka mukaan jokin asia on suhteessa johonkin toiseen asiaan. Loogisesti relativismi voidaan esittää esimerkiksi seuraavasti: X:n totuus on suhteessa Y:n totuuteen. Toisin sanoen x on relatiivinen y:n suhteen. Käytännössä voidaan sanoa, että lause ”Mustikat ovat hyviä” on relatiivinen lause, koska lauseen totuus riippuu siitä, kuka on väitteen lausuja.Väitteen x eli ”Mustikat ovat hyviä” totuus riipuu Y:stä eli väitteen lausujasta.

Tiedollinen relativismi väittää, että ei ole mitään objektiivisia tai universaaleja totuuksia. Kaikki totuudet ovat suhteellisia. Tällä voidaan esimerkiksi tarkoittaa sitä, että se mikä on totta riippuu teoriasta tai paradigmasta. Joidenkin ajattelijoiden mukaan eri tieteelliset teoriat ovat yhteismitattomia ja täten totuus on relatiivista. Esimerkiksi Einstein tarkoitti massalla eri asiaa kuin Newton. Tiedollinen relativisti voi pitää tätä todisteena siitä, että mitään lopullisia totuuksia ei ole. Se mitä pidämme totuutena, riippuu siitä minkä teorian silmin katsomme maailmaa.

Moraalinen relativismi taas väittää, että ei ole mitään universaaleja arvoja. Tässä moraalinen relativisti voi nojata vaikka kulttuurin käsitteeseen. Mitä arvoja ihmisillä on, riippuu kulttuurista jossa ihminen on kasvanut.

Relativismia on monia eri lajeja. Relativismi voi olla yleistä tai koskea vaikka vain jotakin edellä mainituista, kuten arvoja ja varman tiedon mahdollisuutta. Relativismin vastakohtana on pidetty usein absolutismia, universalismia tai foundationalismia.