Mitä tarkoittaa skeptisismi?

Skeptisismillä tarkoitetaan yleisesti näkökantoja, jotka kyseenalaistavat tietoa, todellisuutta ja jumalallisia olentoja koskevia väitteitä. Skeptikko voi esimerkiksi väittää, että emme voi saada mitään varmaa tietoa tai, että todellisuus on vain harhaa. Skeptisismistä voidaan käyttää myös lyhempää muotoa skeptismi.

Ensimmäisiä skeptikkoja oli Pyrrhon , joka eli (n. 360-270 eaa). Pyrrhon pyrki opettamaan epäluuloa kaikkea olevaa kohtaan. Pyrrhonin mukaan meillä ei voi olla mitään varmaa tietoa maailmasta, vain omia vaikutelmiamme siitä.

Kaiken epäilemistä voidaan käyttää myös metodina, jolla pyritään lopulta löytämään jotakin varmaa tietoa, josta emme voi erehtyä. Rene Descartes (1596-1650) käytti epäilynmetodia ja johti siitä yhden filosofian kuuluisimmista lauseista, ”ajattelen siis olen”. Descartesin mukaan kaikkea muuta voi epäillä, jopa ulkomaailmaa, mutta sitä, että on joku joka ajattelee, ei voi epäillä. Descartesia ei kuitenkaan voi pitää siinä mielessä puhtaana skeptikkona, että hän lopulta löysi periaatteen, joka antoi aihetta skeptismin hylkäämiseen.

Skeptisismin haaste nousee vielä nykypäivänä pintaan ajoittain, vaikka sitä tällä hetkellä pidetäänkin filosofiassa epäkoherenttina ajatuksena. Skeptisismi nimittäin näyttää olettavan ainakin yhden varman totuuden. Nimittäin sen, että skeptisismi on itse totta ja tämä on ristiriidassa koko skeptismin ajatuksen kanssa. Skeptisismi on silti erotettava käsitteenä relativismista, jossa puhutaan esimerkiksi tiedon suhteellisuudesta, ei välttämättä varman tiedon mahdottomuudesta.