Mitä tarkoitamme puhuessamme oikeusfilosofiasta?

Oikeusfilosofia on filosofian ja oikeustieteen yhdistävä tutkimushaara, joka tutkii oikeuden filosofista pohjaa. Se pyrkii selvittämään esimerkiksi miten voimme perustella lainkäyttöä tai rangaistuksia? Millainen on yhteiskunta (todellisuus), jossa lainkäyttö tapahtuu. Mitä on oikeustieteellinen tieto? Millä kriteereillä oikeustieteellinen tieto voi olla totta ja millaisin menetelmin tietoa tulisi pyrkiä saavuttamaan? Oikeusfilosofia on mahdollista jakaa varsinaiseen oikeusfilosofiaan ja oikeusteoriaan.

Oikeusfilosofia pyrkii siis luomaan sitä pohjaa, jolle lainkäyttö ja lakien säätäminen perustuu. Se pyrkii perustelemaan miksi joitain tiettyjä lakeja on olemassa. Oikeusfilosofia pohtii myös lakien ja moraalin välistä suhdetta. Onko aina moraalisesti oikein toimia lakien edellyttämällä tavalla. Voidaanko moraalia ja lakia yleensäkään erottaa? Oikeusfilosofia voi myös tutkia ja vertailla kansainvälisen- ja kansallisenoikeuden luonnetta.