Mikä on CRUM?

CRUM on lyhenne sanoista computational-representational understanding of mind. Paul Thagardin mukaan CRUM on paras teoria, joka on kehitetty ajattelun ymmärtämiseksi, ei kuitenkaan täydellinen sellainen. Teoria käsittelee mentaalisia representaatioita ja laskennallisia proseduureja, joilla aivot käsittelevät niitä. CRUM olettaa, että mielensisäiset mentaaliset representaatiot ovat samanlaisia kuin ohjelmointikielten datarakenteet ja vastaavasti laskennalliset proseduurit samanlaiset kuin algoritmit.

Logiikka, säännöt, käsitteet, analogiat, kuvat ja yhteydet ovat erityisen mielenkiinnon kohteena. Esimerkiksi koulutuksessa logiikkaa edustaa kriittinen ajattelu. Suunnittelussa ja muotoilussa koodit edustavat logiikkaa. Tietotekniikassa puolestaan ohjelmointi perustuu logiikkaan. Säännöt peilaavat taitojen hankintaa opiskelussa. Muotoilussa sääntöjä tarvitaan tietokoneen ja ihmisen välille esimerkiksi erilaisten käyttöliittymien suunnittelussa.

Tietotekniikassa säännöt ovat monien asiantuntijaohjelmien taustalla. Käsitteitä tarvitaan esimerkiksi ongelman ymmärtämisessä, rakennettaessa erityisosaamista, sekä kehyksiin perustuvia asiantuntijaohjelmistoja. Analogioita käytetään ongelmanratkaisussa, tapauskohtaisessa suunnittelussa ja joissakin asiantuntijaohjelmissa.

Yhteyksiä tarvitaan mm. lukemisessa, rajoitus-mielihyvä mallissa, sekä harjoitetuissa asiantuntijaohjelmistoissa. Mentaalisten representaatioiden yhdistetty teoria edellyttää rakenteita ja ominaisuuksia, joissa on paljon aisteille kuvia ja yhteyksiä, käsitteiden, analogioiden ja kuvien järjestelyominaisuuksia, sekä sääntöjen ja muodollisen logiikan kielellistä ilmaisuvoimaa.