Mitä tarkoittaa materialismi?

Materialismilla voidaan tarkoittaa monia eri käsityksiä. Ontologinen materialismi on oppi, jonka mukaan kaikki oleva koostuu materiasta. Täten ei ole olemassa mitään henkistä, tai materiasta jollakin tavalla riippumatonta. Kaikki todellisuus voidaan palauttaa materiaan. Ontologinen materialismi kehitettiin ensi kertaa Antiikin Kreikassa, tällöin tosin puhuttiin atomiopista. Atomiopin perustajia oli kaksi, Leukippos (n. 400 eaa) ja Demokritos (n. 400 eaa). Demokritosta pidetään kuitenkin atomiopin isänä, joka saattaa johtua siitä, että hänestä on säilynyt enemmän tietoa kuin Leukippoksesta

Atomiopin mukaan kaikki koostuu atomeista, pienistä silmillä havaitsemattomista olioista, joita on ääretön määrä. Demokritos pyrki selittämään universumin rakenteen vetoamatta mihinkään yliluonnolliseen. Hän myös ajatteli, että atomit ovat ikuisia ja kulumattomia. Myöhempiä kuuluisia materialisteja oli muun muassa Karl Marx (1818-1883). Marxin mukaan henki on vain aineen korkein tuote. Marxin materialismia nimitetään usein historialliseksi, koska se näkee maailman historian kehityskulkuna tiettyä päämäärää kohti.

Materialismilla voidaan viitata myös ihmisten kulutustottumuksiin. Materialistiksi voidaan sanoa ihmistä, jolle kuluttaminen ja tavaroiden omistaminen on arvokasta. Tällöin voidaan puhua myös tavarafetissistä. Materialismilla, tässä mielessä, on ollut aikaisemmin negatiivinen paino, mutta nykypäivänä kuluttaminen voidaan nähdä myös positiivisena asiana. Kuluttamisen yhteydessä puhutaan nykypäivänä usein vaikuttamisesta ja valinnoista. Hieman tästä poikkeava materialistinen näkemys näkee materialismin päämääränä enemmänkin materian (tavaroiden) tavoittelun kuin omistamisen.

Materialismi voidaan myös liittää oppeihin, jotka kieltävät Jumalan olemassaolon. Koska ei ole olemassa mitään henkisiä, aineesta riippumattomia olioita, ei myöskään Jumalaa voi täten olla olemassa.