Mitä tarkoittaa velvollisuusetiikka?

Velvollisuusetiikka on normatiivisen etiikan teoria, jonka mukaan meillä on tiettyjä velvollisuuksia, joiden mukaan meidän on toimittava. Kun toimimme näiden velvollisuuksien mukaan toimimme moraalisesti oikein. Tekojen seurauksilla ei ole merkitystä puhtaan velvollisuusetiikan kannalta. On kuitenkin olemassa myös normatiivisen etiikan teorioita, joissa otetaan huomioon niin velvollisuudet kuin tekojen seurauksetkin. Velvollisuusetikkaa poikkeaa täten myös huomattavasti hyve-etiikasta.

  1. Velvollisuusetiikassa huomio kohdistuu siihen miksi tietty teko tehdään. Minkä takia toimimme niin kuin toimimme? Jos toimimme velvollisuudesta, toimimme oikein. Mitä velvollisuudet sitten ovat? I mmanuel Kantin (1724-1804) mukaan velvollisuudet muodostuvat kategorisista imperatiiveista, ohjenuorista joita meidän on aina ja joka tilanteessa noudatettava. Kantin mukaan meidän on aina toimittava sellaisen periaatteen mukaan, jonka voisimme toivoa tulevan yleiseksi laiksi. Tämä periaate muistuttaa kristillistä periaatetta &8221;tee toisille niin kuin tahtoisit itsellesi tehtävän&8221;. Toinen kategorinen imperatiivi liittyy ihmisarvoon. Jokaista ihmistä tulisi aina kohdella toiminnan päämääränä, ei koskaan välineenä. Tämä imperatiivi on helppo ymmärtää orjuus-esimerkin avulla. Orjuus on väärin, koska se kohtelee toista ihmistä välineenä.
Velvollisuusetiikassa suurimmat ongelmat liittyvät etiikan tilannesidonnaisuuteen. Voiko ihmisillä olla velvollisuuksia, joita tulisi aina tilanteesta riippumatta noudattaa? Kriitikkojen mukaan ei. Ajatellaan esimerkiksi lupauksen pitämistä, joka on kategorisen imperatiivin mukainen velvollisuus. Emmehän voi toivoa valehtelun tulevan yleiseksi laiksi. Entä jos ovellesi ilmestyy murhaaja, joka kysyy ystäväsi olinpaikkaa. Onko valehtelu nyt oikeutettua?