Mitä tarkoittaa totuuden korrespondessiteoria?

Totuuden korrespondenssiteoria vastaa totuusteorioista ehkä parhaiten sitä intuitiota mikä ihmisillä muodostuu kun puhutaan jonkin asian totuudesta. Jokin asia on totta, jos se vastaa todellisuutta. Jos sanotaan, että ulkona sataa ja siellä todellisuudessa sataa, väite on totta. Loogisesti korrespondenssiteoria voidaan esittää muodossa:

:X on totta, jos x vastaa (jotain tiettyä) faktaa

:X on epätotta, jos x ei vastaa (mitään) faktaa

Tämä voidaan esittää yksinkertaistettuna muodossa:

  1. :&8221;Lumi on valkoista&8221; on totta, jos lumi on valkoista.
  2. :&8221;Lumi on valkoista&8221; on epätotta, jos lumi ei ole valkoista
Tästä formuloinnista on olemassa eri muotoiluja. X:n voidaan esimerkiksi ajatella olevan totta, jos se vastaa jotain olemassa olevaa faktaa. Tällöin rajataan pois mahdolliset eli kuviteltavissa olevat maailmat.
  1. Korrespondenssi teorian historia johtaa juurensa Aristoteleen (384-322 eaa) ajatteluun. Aristoteleen mukaan: &8220;Sanoa jostakin, että se on, vaikka se ei ole tai sanoa jostakin joka ei ole, että se on, on epätotta. Kun taas sanoa jostakin joka on, että se on tai jostakin joka ei ole, että se ei ole, on totta.&8221; Ehkä kuuluisin muotoilu korrespondenssiteoriasta on peräisin Tuomas Akvinolaiselta (1225-1274), jonka mukaan &8221; Väitteen sanotaan olevan totta, jos se on yhdenmukainen ulkoisen todellisuuden kanssa&8221;.
  2. Totuuden korrespondenssiteoria liittyy yleensä tieteellisen realismin käsitteeseen. Tieteellinen realismi korostaa tieteen merkitystä todellisuuden kuvaamisessa. Tehdessään tiedettä tutkijat kuvaavat todellisuutta, ja heidän väitteistään voidaan sanoa ovatko ne totta vai epätotta. Teoriat ovat tämän ajattelun mukaan kuvauksia todellisuudesta. Teorioiden ja tieteen kehitys voidaan nähdä totuutta lähestyvänä janana, joka jossain vaiheessa saavuttaa totuuden. Tällaista &8221;kaiken teoriaa&8221; ei ole kuitenkaan pakko liittää ajatukseen tieteellisestä realismista. Tieteen voidaan ajatella vain lähestyvän totuutta.
Totuuden korrespondenssiteorian ongelmaksi muodostuu muun muassa vastaavuuden käsite. Mitä tarkoitamme kun sanomme jonkin asian vastaavan todellisuutta tai olevan yhdenmukainen todellisuuden kanssa? Jos viittaamme aistihavaintoon, voidaan todeta, että ainahan aistit voivat pettää. Korrespondenssiteoria on tieteellisessä tutkimuksessa vahvimmin vaikuttava totuusteoria.

Korrespondessiteoriaa ovat myöhemmin kehittäneet muun muassa Ludwig Wittgenstein (1889-1951) ja Betrand Russell (1872-1970). Heidän teoriaansa on kutsuttu loogiseksi atomismiksi.