Tiedän enemmän kuin te, koska tiedän, että en tiedä kovinkaan paljoa

Sokratesta (n. 470-399 eaa) pidetään länsimaisen filosofian alulle panijana. Hän ei kirjoittanut mitään ja tästä syystä hänen henkilöhahmonsa on paljolti arvailujen varassa.Muistiinpanot Sokrateen ajatuksista ovat Platonin (n. 428-348 eaa) dialogien varassa. Platon oli Sokrateen oppilas ja tallensi hänen opetuksiaan.

Sokrates opetti dialektiikan avulla. Dialektiikka on Antiikin Kreikkalaisten (lähinnä Sokrateen) kehittämä keskustelumuoto, jossa jotain väitettä tarkastellaan mahdollisimman monista näkökulmista. Dialektiikka voidaan käyttää myös metodina esimerkiksi opettamisessa. Metodia onkin kutsuttu myöhemmin Sokraattiseksi metodiksi. Sokrates saattoi kyseistä metodia käyttämällä osoittaa vastustajan kannan ristiriitaiseksi tai pyrkiä vakuuttamaan vastustajan oman kantansa paremmuudesta.

Sokrateen mukaan hänen viisautensa perustui sille, että hän ”tiesi, että ei tiedä”. Sokrateen opetuksiin kuului myös, että on parempi olla väärinteon kohteena, kuin tehdä itse väärää. Hän opetti, että henkilön pahat teot voidaan panna hänen tietämättömyytensä piikkiin. Jos henkilö teki jotain väärin, hän ei Sokrateen mukaan tiennyt paremmasta. Sokrateen mukaan elämässä tuli keskittyä itsensä kehittämiseen, eikä esimerkiksi omaisuuden tai vallan tavoitteluun.

Sokrates tuomittiin kuolemaan nuorison turmelemisesta ja Jumalten pilkasta. Sokrates kuitenkin loppuun asti kielsi syyllistyneensä edellä esitettyihin syytteisiin. Sokrateen henkilöä on myöhemmin usein pidetty filosofin esikuvana. Kaiken kyseenalaistamista voidaan pitää filosofin tärkeimpänä taitona vielä nykypäivänkin – lähinnä Sokrateen ansoista