Mikän on vangin ongelma?

Vangin ongelma on usein liitetty peliteoriaan, mutta se on samalla myös filosofinen ongelma. Ongelma lähtee liikkeelle oletuksesta, että kaksi henkilöä on joutunut vankilaan, henkilö x ja henkilö y. Tilanteessa oletetaan, että molemmat ovat alun perin sopineet, että kumpikaan ei tunnusta tekemäänsä rikosta.

Molemmille kerrotaan, että jos he molemmat tunnustavat (a), he saavat molemmat kolme vuotta. Jos kumpikaan ei tunnusta (b), he saavat molemmat yhden vuoden tuomion. Jos vain toinen tunnustaa, esimerkiksi henkilö x, niin hänet vapautetaan ja y saa kymmenen vuoden tuomion.

Edellä mainitusta tilanteesta on monia variantteja, mutta ongelma on sama. Miten tällaisessa tilanteessa olisi rationaalista toimia? Dilemma on, että teki toinen mitä tahansa, on parempi itse tunnustaa, koska näin välttää pahimman mahdollisen tilanteen (10v) ja saa mahdollisuuden päästä vapaaksi. Kuitenkin kaikkein paras tulos saadaan aikaan, (molemmat osapuolet yhdessä huomioon ottaen) kun kumpikin pysyy hiljaa.

Oletamme, että x toimii ennalta sovitun mukaisesti ja pysyy vaiti. Täten y saa vaihtoehdot tunnustaa ja ei-tunnustaa. Y:n kannattaa siis valita vasikoiminen jolloin hän vapautuu. Jos taas x ei toimi ennalta sovitusti ja tunnustaa (0 vuotta), kannattaa myös y:n tunnustaa (3 vuotta). Jälkimmäisessä tapauksessa molemmat siis tunnustavat ja näin saavat huonoimman mahdollisen tuloksen pelistä.Tavallisesti itsekäs henkilö varmistaisi lyhyemmän vankilatuomion, ennemmin kuin olisi vaiti toisen tunnustaessa. Kuitenkin tämä tulos on huonompi yhteisön kannalta ja tässä on ongelman ydin.

Jos vankien välillä on luottamus ja aikomus toimia yhdessä on pelin summatulos (kummankin vangin yhteenlaskettu tuomio) paras mahdollinen: kumpikin saa vuoden tuomion. Peliteorian mukaan tämä tilanne ei toteudu, mikäli peli pelataan vain kerran.

Peliteoriassa tulee ilmi yksilön ja yhteiskunnan välinen ristiriita. Joskus on yksilölle itselleen parempi toimia itsekkäästi. Tällainen toiminta saattaa kuitenkin johtaa lopulta huonoimpaan vaihtoehtoon, kuten vangin ongelmassa: kumpikin saa yhden vuoden sijasta kolme vuotta.