Mikä on totuuden koherenssiteoria?

Totuuden koherenssiteorian mukaan, jokin väite tai teoria on totta, jos se on yhtäpitävä muiden totena pidettyjen väitteiden tai teorioiden kanssa, toisin sanoen jos se on koherenssissa niiden kanssa. Koherenssi teorian mukaan lauseen (proposition) totuus riippuu sen suhteesta muihin lauseisiin (propositioihin). Lauseen suhteella todellisuuteen ei täten ole keskeistä asemaa tässä teoriassa, kuten esimerkiksi totuuden korrespondenssiteoriassa, jonka mukaan lauseen totuus on sen vastaavuutta ulkoisen todellisuuden kanssa.

  1. Ensimmäisten koherenssiteorioiden mukaan koherenssisuhde lauseen ja muiden totena pidettyjen lauseiden välillä oli konsistenssia, eli yhtäpitävyyttä. Tälle väitteelle on kuitenkin helppo keksiä vastaväitteitä ja sitä kritisoitiinkin ankarasti. Ei ole vaikea kuvitella joitakin väitteitä, jotka voivat olla yhtäpitäviä, jonkin tietyn todistusaineiston, kanssa mutta ristiriidassa toisiinsa nähden. Esimerkiksi jos Jussilla on K-kaupan pussi mukanaan hänen tullessaan kotiin, voidaan ajatella hänen käyneen kaupassa. Lause &8221;Jussi on käynyt kaupassa&8221; on yhteensopiva lauseen &8221;Jussilla on K-kaupan pussi&8221; kanssa. Jussi voi kuitenkin olla yhtä hyvin löytänyt pussinsa ojasta. Täten lause &8221;Jussi on löytänyt pussin ojasta&8221; on yhteensopiva lauseen &8221;Jussilla on K-kaupan pussi&8221; kanssa. Molemmat teoriat pussin alkuperästä sopivat todistusaineistoon.
Koherenssiteorian tiukempi muoto esittää, että lauseen totuus on sen jonkinlaista sitoumusta suhteessa muihin lauseisiin. Näin ollen lauseen totuus on sitoutunut, muiden tietyn joukon lauseiden totuuksiin.

Ehkä vakuuttavin argumentti totuuden koherenssiteorian puolesta on, että emme voi päästää uskomuksiemme ulkopuolelle ja verrata jonkin väitteen totuutta suoraan objektiivisiin tosiasioihin. Emme voi koskaan havaita luontoa sinällään, havaitsemme maailmaa aina omien aistimme läpi tai tieteellisten instrumenttien kautta. Tämän ajattelun mukaan voimme ainoastaan tietää, että jokin väite on koherenssissa muiden väitteiden kanssa, joten se on todennäköisesti totta. On kuitenkin luonnollista, jos se osoittautuu vääräksi. Silloin teorioitamme on korjattava.

Kriitikot ovat esittäneet, edelliseen argumenttiin nojaten, että lauseiden suhteet toisiin lauseisiin ovat riittämättömiä totuuden perusteita. Tieteellisten realistien mukaan teorioiden totuus on aina perustettava jollakin tavalla niiden vastaavuuteen ulkomaailman kanssa. Muuten tieteellisen tutkimuksen tekeminen tulisi lähes mahdottomaksi.

Koherenssia voidaan pitää myös pelkästään totuuden yhtenä kriteerinä, ei sen absoluuttisena määritelmänä. Tällöin vältetään moni ongelmia.