Mitä ovat totuusteoriat?

Totuusteoriat pyrkivät selvittämään mitä on totuus tai mitä tarkoitamme kun sanomme jonkin asian olevan totta. Totuuden käsite on arkikielessä suhteellisen ongelmaton, mutta yleisen tieteentutkimuksen ja tieteen tekemisen kannalta on tärkeää ymmärtää mitä tarkoitamme kun väitämme jonkin asian olevan totta. Keskeisimmät totuusteoriat ovat totuuden korrespondenssiteoria, totuuden koherenssiteoria, totuuden konsensusteoria ja pragmaattinen totuusteoria.

  1. Totuuden korrespondenssiteorian mukaan jokin väite on totta, jos se vastaa todellisuutta. Jos sanomme, että ulkona sataa ja ulkona todella sataa, voimme korrespondenssiteorian pohjalta sanoa väitteen &8221;Ulkona sataa&8221; olevan totta. Jos ulkona ei sada, on väite &8221;Ulkona sataa&8221; epätosi. Ongelmaksi muodostuu vastaavuuden käsite. Mitä tarkoitamme kun sanomme väitteen ja todellisuuden vastaavan toisiaan? Jos luotamme aistihavaintoon, voimme aina erehtyä.
Totuuden koherenssiteorian mukaan väitteemme on totta, jos se on yhteensopiva muiden totena pidettyjen seikkojen kanssa. Väitteen on oltava yhdenmukainen muiden väitteiden kanssa. Totuuden konsensusteorian mukaan väite on totta, jos se on yleisesti hyväksytty. Tähän teoriaan liittyy filosofisesti eniten ongelmia. Moni seikka voi olla yleisesti hyväksytty, vaikka se ei olekaan totta. Jos kaikki ihmiset uskoisivat, että on olemassa pieniä vihreitä miehiä, niin tämän teorian mukaan se olisi totta.

Pragmaattisen totuusteorian mukaan totuuden voidaan ajatella olevan toimivuutta tai liittyvän käytännölliseen hyötyyn. Esimerkiksi fysiikassa lujuuslaskelmat tehdään Newtonin fysiikan pohjalta. Newtonin fysiikka on kuitenkin nykypäivänä todistettu vääräksi. Newtonin kaavat ovat silti nykypäivänäkin vielä toimivia. Virheet ovat niin pieniä, että niistä ei ole käytännön haittaa. Niin kauan kuin Newtonin kaavat toimivat niiden voidaan, tämän teorian pohjalta, ajatella olevan tosia.