Kuka oli Thomas Kuhn?

  1. Thomas Kuhn (1992-1996) oli 1900-luvun merkittävimpiä tieteenfilosofeja. Hänen kuuluisin teoksensa oli &8221; The Structure Of Scientific Revolutions &8221; (Tieteellisten vallankumousten rakenne ), jossa hän argumentoi silloista vallitsevaa tieteenkäsitystä vastaan. Kuhn hyökkäsi positivisteja vastaan, ja ajatteli että tiede ei kehity (kuten positivistit ajattelivat) tasaisesti teorioiden kehittymisen ja kumoutumisen (falsifioitumisen) kautta. Pikemminkin tieteessä oli havaittavissa kausia, jolloin sen voitiin nähdä kehittyvän ja kausia, jolloin koko tutkimus jouduttiin tavallaan aloittamaan alusta.
Kuhnin mukaan luonnontieteellinen tutkimus muodostui normaalitieteen ja tieteenvallankumousten vaiheista. Normaalitieteellisessä vaiheessa teorioita kehitetään ja niitä ulotetaan uusille alueille. Jossain vaiheessa ilmenee kuitenkin asioita, joita teoria ei pysty selittämään. Näitä ongelmia Kuhn kutsui anomalioiksi. Kun anomalioita ilmestyy tarpeeksi, voi tapahtua tieteellinen vallankumous. Tämä kuitenkin vaatii sen, että on olemassa korvaava teoria, joka selittää edellisen teorian anomaliat ja muita seikkoja. Tieteellisessä vallankumouksessa vanha teoria ja maailmankuva hylätään ja tilalle tulee uusi teoria, joka selittää edellisen teorian ongelmat.Kuhnin toinen tärkeä huomio oli, että tieteellinen työ tapahtuu aina jonkin viitekehyksen (paradigman) sisällä. Paradigmaan kuuluvat niin tutkijayhteisön arvot, eksemplaarit (teorian hyväksytyt malliesimerkit), ontologia (tietty maailmankuva) ja tieteen tekemisen instrumentit. Paradigma ohjaa Kuhnin mukaan myös koko tutkijayhteisön havaintoja. Koko tutkimusala ja kohde nähdään aina tietyn paradigman kautta. Toisin sanoen havaintomme ovat teoriapitoisia.