Mikä on premissi?

Premissit ovat logiikkaan kuuluvia alkuoletuksia, joiden pohjalta päättely etenee ja johtopäätökset tehdään. Premissejä voi olla yksi tai useampia.

Esimerkiksi:

  • Kaikki banaanit ovat syötäviä (Premissi)
  • Jotkut syötäväksi kelpaavat oliot ovat banaaneja (Johtopäätös)
  • Jos premissejä on kaksi, voi päättely edetä esimerkiksi seuraavasti:
  • Kaikki kissat ovat karvaisia (Premissi 1)
  • Miuku on kissa (Premissi 2)
  • Miuku on karvainen (Johtopäätös)
Päätelmät voivat muodostaa myös pitkiä päättelyketjuja , joissa edellisen päätelmän johtopäätös on jälkimmäisen premissi. Premissejä ei voi loputtomiin perustella toisilla päätelmillä. Viimeisiä premissejä kutsutaan perusoletuksiksi eli aksioomiksi. Aksioomat voivat perustua esimerkiksi järkeen tai havaintoon.