Mitä on abstraktio?

Abstrakti olio on ei-materiaalinen, ei-konkreettinen olio, jolla ei ole lainkaan fysikaalisia ominaisuuksia. Tyypillisiä abstraktioita ovat matemaattiset oliot , kuten luvut, joukot ja geometriset ideaalit; muita filosofisesti merkittäviä abstraktioita ovat propositiot ja näiden elementit, käsitteet. On ontologinen kysymys, onko tällaisia olioita lainkaan olemassa. Väitelauseen tai representaation merkitys, (tieto)sisältö, joka voi olla tosi tai epätosi.

Propositioita pidetään usein abstraktioina samassa mielessä kuin luvut ovat abstrakteja olioita, jotka ovat numeroiden ja muiden matemaattisten merkkien abstrakteja merkityssisältöjä.

Voidaan esimerkiksi sanoa että lauseet ”Mosse on kissa.” ja ”Mosse is a cat.” ovat kaksi eri lausetta - toinen suomea ja toinen englantia - mutta ilmaisevat kuitenkin saman proposition.

Jos mitään abstraktioita ei ole olemassa, nousee esiin kysymys: mikä sitten tekee todeksi sellaiset väitteet kuin ’2+2=4’ ’ympyrä koostuu pisteistä jotka sijaitsevat tasolla yhtä kaukana sen keskipisteestä’ tai ’lauseet Lumi on valkoista ja Snow is white ilmaisevat saman proposition’? Voidaan ajatella, että konkreettista olioista puhuvan lauseen kuten ’Kissa on matolla’ tekee todeksi se asiantila maailmassa johon se viittaa - ne oliot joista se puhuu (kissa ja matto), sekä näiden väliset suhteet (kissan ja maton sijainti toisiinsa nähden). Mutta jos mitään lukuja, platonisia muotoja tai propositioita ei ole olemassa, täytyy näistä olioista näköjään puhuvien väittämien totuuden perustua johonkin muuhun kuin niihin abstrakteihin olioihin joista ne puhuvat (tai näyttävät puhuvan).