mitä tarkoittaa deduktio?

Deduktio on totuuden säilyttävää päättelyä, jossa johtopäätös on premissien looginen seuraus. Deduktiivinen päättely ei tuota uutta tietoa, kuten esimerkiksi induktiivinen päättely.

Esimerkkinä deduktiivisesta päättelystä käytetään usein seuraavaa päättelymallia:

Kaikki ihmiset ovat kuolevaisia (Premissi 1)

Sokrates on ihminen (Premissi 2)

Sokrates on kuolevainen (Johtopäätös)

Aluksi todetaan, että kaikki oliot, jotka kuuluvat ihmisten joukkoon ovat kuolevaisia (premissi 1). Tämän jälkeen todetaan Sokrateen kuuluvan ihmisten joukkoon (premissi 2). Tästä seuraa loogisesti (johtopäätös), että Sokrates on kuolevainen.

Deduktiivisen päättelyn ominaispiirre on se, että se on totuuden säilyttävää päättelyä. Jos premissit ovat totta päättelystä seuraa välttämättä, että myös johtopäätös on totta. Premissien totuuden voidaan sanoa siirtyvän johtopäätösten ominaisuudeksi.

Deduktiivinen päättely on myös loogisesti pätevää. Johtopäätöksen ollessa looginen seuraus premisseistä, se on myös loogisesti totta. Deduktiivisen päättelyn pätevyys on muodollista. Päättelyn totuus riippuu päättelyn rakenteesta, ei premissien sisällöstä. Koska johtopäätös on looginen seuraus premisseistä, ei deduktiivinen päättely lisää tietoamme, toisin kuin induktiivinen päättely, jossa johtopäätökseen sisältyy enemmän tietoa kuin premisseihin.