Kuka on John Henry Newman?

John Henry Newman (1801-1890) oli anglikaaninen ja myöhemmin roomalaiskatolinen teologi ja kirkonmies. Hän koki nuorena uskonnollisen murroksen, vihittiin papiksi vuonna 1826 ja toimi Oxfordin yliopiston St. Maryn kirkkoherrana vuodesta 1828. Hän alkoi kirkkoherrana ollessaan lukea kirkkoisien teoksia ja tämä lähensi häntä katoliseen kirkkoon. Hänet vihittiin papiksi Roomassa 1847, palasi Englantiin ja vietti loppuelämänsä perustamassaan Filippo Nerin veljeskunnassa Birminghamissa.Newmanin tunnetuin teos oli omaelämänkerrallinen Apologia pro vita sua (1870), jossa hän selvitteli kääntymistään roomalaiskatoliseen uskoon. Teos vaikutti merkittävästi katolisuuden arvostuksen kasvuun Britanniassa. Filosofisesti kiinnostava teos on The Grammar of Assent (1873), jossa Newman puolustaa uskonnollisten uskomusten rationaalisuutta. Suurin osa hänen tuotannostaan keskittyy teologisiin ongelmakysymyksiin.

Newmanin teologinen ajattelu on monitahoista. Hän on tarkastellut areiolaiskiistaa teoksessaan The Arians of the fourth Century (1832) ja oli erityisen perehtynyt Athanasioksen ajatteluun. Ennen katoliseksi kääntymistään Newman korosti uskon auktoriteettikysymyksessä yksin Raamattu-periaatteen sijaan traditiota, kirkon elämään sisältyvää profeetallista perinnettä ja konsiilien julkilausumiin sisältyvää episkopaalista perinnettä. Kääntymyksensä jälkeen hän katsoi kirkon teologian, hurskauselämän, poliittisen ja institutionaalisen roolin heijastelevan Kristuksen profeetallista papillista ja kuninkaallista virkaa. Näiden tehtävien piti olla tasapainossa keskenään.

Newmanin suuri vaikutus uskonnonfilosofina on se, mikä erottaa hänet monista muista katolisista ja protestanttisista teologeista. Newman puolusti uskon moraalista tarkoituksenmukaisuutta ja intellektuaalista yhtenäisyyttä kumulatiivisten argumenttien teorialla. Newman tekee puolustuksessaan eron varmuuden ja vakuuttuneisuuden sekä käsitteellisen ja todellisen hyväksymisen välillä. Newmanin mukaan uskosta voidaan vakuuttua ilman ankaraa logiikkaa, koska kumulatiivisessa todistamisessa eri argumentit liittyvät toisiinsa kuten köyden säikeet.

  1. Lisätietoja: http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/courses/mwt/dictionary/mwt_themes_480_newman.htmtop